Terugbetalingen

Scroll

De ziekteverzekering voorziet tegemoetkoming (terugbetaling) voor vele artikelen verstrekt door bandagisten en orthopedisten.

Steunzolen:

 • Vernieuwingstermijn bij jonger dan 18 jaar: 1 jaar.

 • Vernieuwingstermijn bij ouder dan 18 jaar: 2 jaar.

 • Terugbetaling mits een geldig voorschrift van een specialist.

 • Bij uw eerste bezoek is een voorschrift voor steunzolen 6 maanden geldig. Bij een vernieuwing van steunzolen is het voorschrift 6 maanden geldig.

 • De prijs is € 85 indien jonger dan 12 jaar.

 • De prijs is € 89 indien ouder dan 12 jaar.

 • De terugbetaling is € 50,36.

Orthese:

 • Onder 18 jaar: jaarlijks.

 • Boven de 18 jaar: om de drie jaar.

 • U heeft recht op een jaarlijkse herstelling.

Prothese:

 • Groep 1: Hernieuwbaar na een periode van 10 jaar.

 • Groep 2: Hernieuwbaar na een periode van 5 jaar.

 • Groep 3: Hernieuwbaar na een periode van minimum 3 maanden na gebruik van de evaluatieprothese.

 • Groep 4: Hernieuwbaar na een periode van 4 jaar.

 • Groep 5: Hernieuwbaar na een periode van 3 jaar.